มีแล้วกว่า รายชื่อ

การลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. (นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ นายอานนท์ นำภา กับคณะ เป็นผู้เสนอ) โดยประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ สามารถเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. ต่อรัฐสภาได้

ระบุสถานที่กรอกข้อมูล เช่น ชื่อจังหวัด
ชื่อและนามสกุลต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น
ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค
ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
เพื่อใช้รับเอกสารยืนยันการลงชื่อ และรับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์เท่านั้น (หากยินยอม) ผู้ให้บริการอีเมล์บางเจ้าโดยเฉพาะ iCloud.com บล็อคอีเมล์จากคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเรา กรุณาใช้อีเมล์ของเจ้าอื่น เช่น Gmail
ในกรณีที่ใช้โทรศัพท์มือถือในแนวตั้ง แล้วรู้สึกว่าพื้นที่ในการเขียนแคบ ให้ลองเปลี่ยนเป็นแนวนอน จะทำให้พื้นที่ในการเขียนกว้างขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณคือผู้ร่วมลงชื่อ
ยกเลิกมาตรา 112 ทางออนไลน์
คนที่

ขอขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเพื่อยกเลิกมาตรา 112

เสียงของคุณทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรา 112 ทุกคน ได้รู้ว่าพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพัง

ช่วยกันล่ารายชื่อให้ได้มากที่สุด! บอกต่อถึงคนรอบตัวคุณ เพื่อแสดงให้เห็นว่านี่คือความต้องการของคนไทยทั้งประเทศ


และหากคุณเชื่อในความรักที่เท่าเทียม ความรักที่ไม่มีพรมแดนของคำว่า "เพศ" มาขวางกั้น เราขอเชิญชวนให้คุณร่วมลงชื่อ "สมรสเท่าเทียม" ที่ สมรสเท่าเทียม.com คลิกเลย!